Vind een school bij u in de buurt

Vind een school bij u in de buurt

Onze scholen staan altijd in het midden van een wijk of een dorp.

Zoek een school

Bestuur & Toezicht

Het Bestuur

Het Bestuur is bevoegd gezag en verantwoordelijk voor de hele organisatie OPO Furore. Het Bestuur is ook de werkgever van alle personen die in dienst zijn van De Stichting.

Het Bestuur van OPO Furore bestaat uit:  de heer T. Wagenaar - Directeur - Bestuurder 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van OPO Furore controleert het werk van het Bestuur van OPO Furore. De bevoegdheden van de RvT zijn in het statuut en de reglementen van de stichting vastgelegd. Daarnaast is de RvT de werkgever van de bestuurder.

De samenstelling van de RvT van OPO Furore is:

  • Voorzitter: mevrouw C. Beerda - Hoogeveen
  • Secretaris: de heer J.P. Bood
  • Penningmeester: de heer T. Rijm
  • Lid: mevrouw B. de Jong
  • Lid: de heer J. Hamming

Bekijk online onze Jaarrekening van 2015

Bekijk online het Schoolplan van onze stichting

 

Schoolgids

Elke jaar publiceren Furore en haar scholen een schoolgids.

 

Het algemene gedeelte (de bovenschoolse schoolgids) is voor elke school gelijk.

 

Die kunt u op deze pagina downloaden. 

 

De schoolgids van de school zelf vindt u op de eigen website van de school.

Vind een school bij u in de buurt

Vind een school bij u in de buurt

Onze scholen staan altijd in het midden van een wijk of een dorp.

Zoek een school

Strategisch Beleidsplan

We kijken ook naar de toekomst van onze scholen.

 

De koers die we varen, staat beschreven in het Strategisch Beleidsplan.

 

Het plan kunt u downloaden onder de menuknop 'Handige info' en 'Doucumenten'.

 

Strategisch Beleidsplan
 

Schoolgids

Elke jaar publiceren Furore en haar scholen een schoolgids.

 

Het algemene gedeelte (de bovenschoolse schoolgids) is voor elke school gelijk.

 

Die kunt u op deze pagina downloaden. 

 

De schoolgids van de school zelf vindt u op de eigen website van de school.

Vind een school bij u in de buurt

Vind een school bij u in de buurt

Onze scholen staan altijd in het midden van een wijk of een dorp.

Zoek een school

Strategisch Beleidsplan

We kijken ook naar de toekomst van onze scholen.

 

De koers die we varen, staat beschreven in het Strategisch Beleidsplan.

 

Het plan kunt u downloaden onder de menuknop 'Handige info' en 'Doucumenten'.

 

Strategisch Beleidsplan
 

Schoolgids

Elke jaar publiceren Furore en haar scholen een schoolgids.

 

Het algemene gedeelte (de bovenschoolse schoolgids) is voor elke school gelijk.

 

Die kunt u op deze pagina downloaden. 

 

De schoolgids van de school zelf vindt u op de eigen website van de school.

Strategisch Beleidsplan

We kijken ook naar de toekomst van onze scholen.

 

De koers die we varen, staat beschreven in het Strategisch Beleidsplan.

 

Het plan kunt u downloaden onder de menuknop 'Handige info' en 'Doucumenten'.

 

Strategisch Beleidsplan