Vind een school bij u in de buurt

Vind een school bij u in de buurt

Onze scholen staan altijd in het midden van een wijk of een dorp.

Zoek een school

Jaarverslag

Elk jaar publiceren we onze cijfers in een jaarverslag of ook wel genoemd: de jaarrekening.

 

Het jaarverslag is te downloaden onder 'Documenten'.

 

De jaarrekening kunt u ook online bekijken (u klikt door naar een externe site).

Jaarrekening 2015

Bestuur & Toezicht

Het Bestuur

Het Bestuur is bevoegd gezag en verantwoordelijk voor de hele organisatie OPO Furore. Het Bestuur is ook de werkgever van alle personen die in dienst zijn van De Stichting.

Het Bestuur van OPO Furore bestaat uit:  de heer T. Wagenaar - Directeur - Bestuurder 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van OPO Furore controleert het werk van het Bestuur van OPO Furore. De bevoegdheden van de RvT zijn in het statuut en de reglementen van de stichting vastgelegd. Daarnaast is de RvT de werkgever van de bestuurder.

De samenstelling van de RvT van OPO Furore is:

  • Voorzitter: mevrouw C. Beerda - Hoogeveen
  • Secretaris: de heer J.P. Bood
  • Penningmeester: de heer T. Rijm
  • Lid: mevrouw B. de Jong
  • Lid: de heer J. Hamming

Bekijk online onze Jaarrekening van 2015

Bekijk online het Schoolplan van onze stichting

 

Schoolgids

Eens in de vier jaar schrijven de teams van onze scholen een schoolgids.

 

Het algemene gedeelte is voor elke school gelijk.

 

Dit gedeelte is de bovenschoolse schoolgids van OPO Furore.

 

Deze algemene schoolgids kunt u dowloaden onder 'Documenten'.

 

Of is online te lezen door op onderstaande button te klikken (u klikt door naar een externe site).

Schoolgids OPO Furore

Vind een school bij u in de buurt

Vind een school bij u in de buurt

Onze scholen staan altijd in het midden van een wijk of een dorp.

Zoek een school

Strategisch Beleidsplan

We kijken ook naar de toekomst van onze scholen.

 

De koers die we varen, staat beschreven in het Strategisch Beleidsplan.

 

Het plan kunt u downloaden onder de menuknop 'Handige info' en 'Doucumenten'.

 

Strategisch Beleidsplan

Jaarverslag

Elk jaar publiceren we onze cijfers in een jaarverslag of ook wel genoemd: de jaarrekening.

 

Het jaarverslag is te downloaden onder 'Documenten'.

 

De jaarrekening kunt u ook online bekijken (u klikt door naar een externe site).

Jaarrekening 2015
 

Schoolgids

Eens in de vier jaar schrijven de teams van onze scholen een schoolgids.

 

Het algemene gedeelte is voor elke school gelijk.

 

Dit gedeelte is de bovenschoolse schoolgids van OPO Furore.

 

Deze algemene schoolgids kunt u dowloaden onder 'Documenten'.

 

Of is online te lezen door op onderstaande button te klikken (u klikt door naar een externe site).

Schoolgids OPO Furore

Vind een school bij u in de buurt

Vind een school bij u in de buurt

Onze scholen staan altijd in het midden van een wijk of een dorp.

Zoek een school

Strategisch Beleidsplan

We kijken ook naar de toekomst van onze scholen.

 

De koers die we varen, staat beschreven in het Strategisch Beleidsplan.

 

Het plan kunt u downloaden onder de menuknop 'Handige info' en 'Doucumenten'.

 

Strategisch Beleidsplan

Jaarverslag

Elk jaar publiceren we onze cijfers in een jaarverslag of ook wel genoemd: de jaarrekening.

 

Het jaarverslag is te downloaden onder 'Documenten'.

 

De jaarrekening kunt u ook online bekijken (u klikt door naar een externe site).

Jaarrekening 2015
 

Schoolgids

Eens in de vier jaar schrijven de teams van onze scholen een schoolgids.

 

Het algemene gedeelte is voor elke school gelijk.

 

Dit gedeelte is de bovenschoolse schoolgids van OPO Furore.

 

Deze algemene schoolgids kunt u dowloaden onder 'Documenten'.

 

Of is online te lezen door op onderstaande button te klikken (u klikt door naar een externe site).

Schoolgids OPO Furore

Strategisch Beleidsplan

We kijken ook naar de toekomst van onze scholen.

 

De koers die we varen, staat beschreven in het Strategisch Beleidsplan.

 

Het plan kunt u downloaden onder de menuknop 'Handige info' en 'Doucumenten'.

 

Strategisch Beleidsplan