Notulen GMR

Tijdens de vergaderingen van de GMR met de Algemeen Directeur van OPO Furore wordt vastgelegd wat wordt besproken. Deze notulen zijn openbaar.

 

Tips of tops? Laat het ons weten.

 

Tips of tops? Laat het ons weten.

 

Tips of tops? Laat het ons weten.