0512 - 582 600
Scholen

Scholen

Scholen

Scholen voor iedereen

OPO Furore staat open voor iedereen, ongeacht huidskleur, geloofsovertuiging en culturele afkomst.

Kinderen leren het best als ze plezier hebben en als het onderwijs aansluit op de individuele mogelijkheden, talenten en interesses. Binnen onze scholen draait alles om respect voor elkaar. We leren kinderen elkaars verschillen te accepteren, open en eerlijk met elkaar te communiceren en betrokken te zijn bij datgene wat ze doen. Onze basisscholen zijn laagdrempelig en voor iedereen bereikbaar, de scholen staan altijd midden in een wijk of dorp. De scholen zijn onderwijskundig sterk en hebben een grote mate van vrijheid in het aanbieden van de lesstof. Iedere school heeft een eigen gezicht hetgeen ouders meer keuzemogelijkheden geeft. Uiteraard vindt het onderwijs plaats binnen de algemeen geldende onderwijskundige en bedrijfsmatige kaders.

Onze scholen

Scholen

De Bolder

Lees verder...
Scholen

De Finneblom

Lees verder...
Scholen

It Heechhof

Lees verder...
Scholen

De Kameleon

Lees verder...
Scholen

De Meander

Lees verder...
Scholen

De Pionier

Lees verder...
Scholen

De Swetten

Lees verder...
Scholen

De Tille

Lees verder...
Scholen

't Tweespan

Lees verder...
Scholen

De Vlinderboom

Lees verder...
Scholen

It Werflân

Lees verder...
Scholen

De Wiksel

Lees verder...
Scholen

’t Partoer

Lees verder...
Scholen

Papilio

Lees verder...
Scholen

Hurdegaryp

Lees verder...
Scholen

Thrimwalda

Lees verder...
Scholen

if Kruired

Lees verder...
Scholen

de Opstap

Lees verder...
Scholen

Sinnehonk

Lees verder...
Scholen

de Romte

Lees verder...